04:56 13 دسامبر 2018
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
 • مراسم پیر شالیار در اورامان
© Photo / Morteza Dalaei
مراسم پیر شالیار در روستای اورامان‌تخت کردستان، هر سال دو بار در نیمه بهار و نیمه زمستان برگزار می شود و عروسی «پیر شالیار» در سه روز جشن گرفته می‌شود.

مرتضی دالایی - عکاس ایرانی. مجموعه عکس در مورد مراسم پیر شالیار در اورامان.

واژه "پیرشالیار" هم مثل دیگر واژه ها یک واژه است، اما واژه ی "ایمان". جماعتی که صرفا از روی شنیده ها پا در سفری گذاشته اند برای شفا گرفتن شاهزاده بخارا (شاه بهار خاتون)
;دختری لال و الکن.
این تاثیر و میل چون پر جذبه است که از لحظه شروع حرکت قافله تا حضور پیر فرایند شفا اغاز گشته و زمانی که دختر به حضور شفا دهنده میرسید در نهایت سلامت و زیبایی است.
هر سال به پاسداشت این "اثر" مراسمی چنین با شکوه در اورامان برگذار میشود: جشنی با آشی دهن سوز و رقصی چنین بی خبر.

عکاس مرتضی دالایی — Facebook, Twitter, Instagram

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر