19:06 21 سپتامبر 2018
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • کسنیا سابچاک، مجری تلویزیون در نمایش کلکسیون Alexander Terekhov، طراح مد، در ایستگاه « داستایوسکی متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
 • نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو
نمایش کلکسیون طراح مد Alexander Terekhov، در ایستگاه « داستایوسکی» متروی مسکو.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

در متروی مسکو نمایش کلکسیون Alexander Terekhov، طراح مد، برگزار شد.  ایستگاه « داستایوسکی» برای نمایش کلکسیون انتخاب شد. نمایش مد  طی  ساعات کاری برگزار شد و مدل ها  لباس ها را در زمینه صدای رفت و آمد قطارها  نشان می دادند.  بخشی از پلتفرم  برای  نمایش کلکسیون  آماده شده بود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر