23:06 23 سپتامبر 2018
  • بالگرد ضربتی « می -28 ان» - « شکارچی شب» در حال تیراندازی هنگام پروازهای تمرینی بالگردهای نظامی در ناحیه کراسنودار
  • آماده سازی بالگرد « می -28 ان» - « شکارچی شب» پیش از پروازهای تمرینی در شهر « کورنوفسک» - Korenovsk - کراسنودار روسیه
  • بالگرد ضربتی « می -28 ان» - « شکارچی شب»
  • بالگرد ضربتی « می -28 ان» - « شکارچی شب» در زمان پروازهای تمرینی در شهر « کورنوفسک» - Korenovsk - کراسنودار روسیه
  • بالگرد ضربتی « می -28 ان» - « شکارچی شب» در زمان پروازهای تمرینی در شهر « کورنوفسک» - Korenovsk - کراسنودار روسیه
  • بالگرد ضربتی « می -28 ان» - « شکارچی شب» در زمان پروازهای تمرینی در شهر « کورنوفسک» - Korenovsk - کراسنودار روسیه
  • بالگرد ضربتی « می -28 ان» - « شکارچی شب» در زمان پروازهای تمرینی در شهر « کورنوفسک» - Korenovsk - کراسنودار روسیه
© Sputnik / Vitaly Timkiv
بالگرد ضربتی « می -28 ان» - « شکارچی شب» در حال تیراندازی هنگام پروازهای تمرینی بالگردهای نظامی در ناحیه کراسنودار.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

از شما دعوت می کنیم در گردش تصویری ویژه «تمرینات نظامی هنگ بالگرد» روسیه در ناحیه کراسنودار همراه ما باشید. در کراسنودار پروازهای تمرینی بالگردها با استفاده از وسایل هوایی نابودی اهداف زمینی انجام شد. جالبترین عکس ها در گالری امروز معرفی می شوند.

برچسب:
تکنولوژی نظامی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر