00:53 26 ژانویه 2020
  • کلیسای مریم مقدس در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • سواحل پاییزی دریاچه « اونژ» در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • سواحل پاییزی دریاچه « اونژ» در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • منظره برج ناقوس کلیسای مریم مقدس در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • روستای « یامکا» در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • مجموعه معماری تاریخی در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • گنبد کلیسای مریم مقدس در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • کلیسای کوچک «اسپاس نروکوتورنی» در روستای « ویگووا» در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • آسیاب هشت پر بادی روستای « ولکاستروف» در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
  • محوطه موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا
© Sputnik / Ilya Timin
کلیسای مریم مقدس در موزه – پارک « کیژی» در جزیره کیژی در کارلیا .

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

از شما دعوت می کنیم در گردش تصویری موزه –پارک « کیژی» همراه ما باشید. جالبترین عکس ها در گالری امروز معرفی می شوند. «کیژی» یکی از بزرگترین موزه های روسیه زیر آسمان باز است. ساکنان کیژی آن را هشتمین معجزه جهان می دانند.

عکس های دیگر