18:03 19 دسامبر 2018
 • ایرانی در حال شنا در دریاچه ارومیه
 • ایرانی ها در حال استراحت در ساحل دریاچه ارومیه
 • ایرانی ها در حال استراحت در ساحل دریاچه ارومیه
 • ایرانی در حال شنا در دریاچه ارومیه
 • ایرانی ها در حال استراحت در ساحل دریاچه ارومیه
 • ایرانی ها در حال استراحت در ساحل دریاچه ارومیه
 • ایرانی ها در حال استراحت در ساحل دریاچه ارومیه
 • ایرانی ها در حال استراحت در ساحل دریاچه ارومیه
 • ایرانی ها در حال استراحت در ساحل دریاچه ارومیه
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
ایرانی در حال شنا در دریاچه ارومیه .

سطح دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته 56 سانتی متر افزایش داشته است.

دریاچه ارومیه در سال های اخیر دچار خشکسالی های پیاپی شده بود که این اتفاق همراه با کاهش بارش در فصول مختلف سال به کاهش سطح آب منجر می شد.

عکس های دیگر