05:44 22 ژوئیه 2018
 • ارکستر هنرستان نظامی - موزیکال مسکو در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • گارد افتخار قزاقستان « آیبین» در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • رقاصان اسکاتلندی در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • نظامیان مغولستان در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • پروژه نوری فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • خواننده تامارا گوردستیلی در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • مراسم گشایش فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • آرتیست های گروه فولکلور « آوا اودوری» ژاپن در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • شرکت کنندگان ارکستر پلیس سنگاپور در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • ارکستر نظامی وزارت دفاع روسیه در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • نظامیان گارد افتخار مغولستان در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • نظامیان در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • ارکستر نظامی یونان در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • نوازندگان ارکستر نظامی بلاروسی در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • گارد افتخار قزاقستان « آیبین» در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • گروه شو از « لاشکو» اسلووانی در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • نظامیان در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • رقاصان اسکاتلندی در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • نوازندگان ارکستر نظامی ایتالیا در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
 • آتشبازی فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال » برج اسپاسکی» مسکو
© Sputnik / Iliya Pitalev
ارکستر هنرستان نظامی - موزیکال مسکو در فستیوال بین المللی نظامی - موزیکال « برج اسپاسکی» مسکو.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

از شما دعوت می کنیم در گردش تصویری  ویژه  فستیوال بین المللی نظامی — موزیکال «برج اسپاسکی» مسکو همراه  ما باشید. جالبترین عکس ها  در گالری امروز معرفی می شوند.

عکس های دیگر