09:23 19 ژانویه 2019
 • جام آتش المپیک در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • مدل ایزابل گولارت در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • تماشاچیان در حال « سلفی» در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • منظره استادیو م « ماراکانا» در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی یکی از آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
 • جکی بریگس آمریکایی با عینک المپیکی در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
 • ورزشکاران و آرتیست ها در حال رقص در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
 • آرتیست ها قبل از آغاز هنرنمایی در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • یلنا ایسینبایوا قهرمان چند باره پرش ارتفاع روسیه در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • خواننده برزیلی در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • شرکت کنندگان مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • ورزشکاران روسیه در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی یکی از آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • تماشاچیان مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • سوتلانا روماشینا و ناتالیا ایشنکو، شناگران روسیه در شنای همزمان در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • استادیوم « ماراکانا» هنگام برگزاری مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • عکاسی در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • ورزشکاران اسلوواکی در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • سیندزو آبه، نخست وزیر ژاپن در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • یوریکو کوئیکه شهردار توکیو در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • نمایندگان قهرمانان المپیک در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • آتشبازی بر فراز استادیوم « ماراکانا» در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
© Sputnik / Alexander Vilf
جام آتش المپیک در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو .

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

در گالری امروز جالبترین عکس ها ویژه مراسم اختتامیه بازی های المپیک ریو د ژانیرو»  معرفی می شوند. 

عکس های دیگر