عکس

  مراسم اختتامیه باز یهای المپیک ریو د ژانیرو

  دریافت لینک کوتاه
  0 71
  • جام آتش المپیک در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • مدل ایزابل گولارت در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • تماشاچیان در حال « سلفی» در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • منظره استادیو م « ماراکانا» در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی یکی از آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
  • جکی بریگس آمریکایی با عینک المپیکی در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
  • ورزشکاران و آرتیست ها در حال رقص در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
  • آرتیست ها قبل از آغاز هنرنمایی در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • یلنا ایسینبایوا قهرمان چند باره پرش ارتفاع روسیه در مراسم اختتامیه باز یهای المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • خواننده برزیلی در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • شرکت کنندگان مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • ورزشکاران روسیه در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی یکی از آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • تماشاچیان مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • سوتلانا روماشینا و ناتالیا ایشنکو، شناگران روسیه در شنای همزمان در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • استادیوم « ماراکانا» هنگام برگزاری مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • عکاسی در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • ورزشکاران اسلوواکی در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • سیندزو آبه، نخست وزیر ژاپن در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • یوریکو کوئیکه شهردار توکیو در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • نمایندگان قهرمانان المپیک در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • هنرنمایی آرتیست ها در نمایش تئاتری در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  • آتشبازی بر فراز استادیوم « ماراکانا» در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
  © Sputnik / Alexander Vilf
  جام آتش المپیک در مراسم اختتامیه بازی های المپیک در ریو د ژانیرو .

  سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

  در گالری امروز جالبترین عکس ها ویژه مراسم اختتامیه بازی های المپیک ریو د ژانیرو»  معرفی می شوند. 

  عکس های دیگر