14:50 13 دسامبر 2018
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
 • مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در استادیوم « ماراکانا» در ریو د ژانیرو
© AFP 2018 / Jewel Samad
واندرلی کوردیرو ورزشکار سابق برزیلی در حال روشن کردن مشعل المپیکی در مراسم افتتاحیه 31-مین بازی های المپیک در ریو د ژانیرو .

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

از شما دعوت می کنیم در گردش تصویری  ویژه «مراسم افتتاحیه بازی های المپیک ریو د ژانیرو» همراه  ما باشید. جالبترین عکس ها  در گالری امروز معرفی می شوند.

عکس های دیگر