11:46 20 اکتبر 2018
 • محل سقوط بالگرد « می -8» روسیه در ادلب سوریه
 • محل سقوط بالگرد « می -8» روسیه در ادلب سوریه
 • محل سقوط بالگرد « می -8» روسیه در ادلب سوریه
 • محل سقوط بالگرد « می -8» روسیه در ادلب سوریه
 • محل سقوط بالگرد « می -8» روسیه در ادلب سوریه
 • محل سقوط بالگرد « می -8» روسیه در ادلب سوریه
© REUTERS / Ammar Abdullah
محل سقوط بالگرد « می -8» روسیه در ادلب سوریه.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

از شما دعوت می کنیم در گردش تصویری  ویژه «سقوط بالگرد  «می —8» روسیه در  ادلب سوریه» همراه  ما باشید.

عکس های دیگر