14:45 20 فوریه 2019
  • ناوچه ضد کشتی در زمان تمرینات جشن نیروی دریایی روسیه در دریای بالتیک
  • ملوانان در زمان تمرینات جشن نیروی دریایی روسیه در دریای بالتیک
  • قایق شناسایی و کشتی مین جمع کن « ب.ت-213» به نام « سرگی کالباسییف» و قایق « ب.ت.212» روسیه
  • ملوانان در زمان تمرینات جشن نیروی دریایی روسیه در دریای بالتیک
  • ناوچه با بالش های هوایی « ام.د.کا-50» به نام یوگنی کوچشکوف
  • بالگرد ضد کشتی « کا-27 پ.ال» روسیه
  • خدمه کشتی مین جمع کن « لئونید سابولف» روسیه
  • ناوچه با بالش های هوایی « ام.د.کا-50» به نام یوگنی کوچشکوف
  • کشتی ها و نیروی هوایی ناوگان دریای بالتیک
  • ناوچه موشک انداز « ار-129» « کوزنتس» و کشتی های ناوگان بالیتک
© Sputnik / Igor Zarembo
ناوچه ضد کشتی در زمان تمرینات جشن نیروی دریایی روسیه در دریای بالتیک.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

از شما دعوت می کنیم در گردش تصویری  ویژه « تمرین رژه نیروی دریایی» در دریای بالتیک  همراه  ما باشید. جالبترین عکس ها  در گالری امروز معرفی می شوند.

برچسب:
تکنولوژی نظامی

عکس های دیگر