03:32 18 ژانویه 2019
 • بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • عبور اعضای تیم روسیه از گمرک فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو
 • بدرقه شناگران سوتلانا روماشینا و ناتالیا ایشنکو در شنای همزمان از روسیه
© Sputnik / Vitaliy Belousov
بدرقه اعضای تیم روسیه در فرودگاه « شریمیتیوا» مسکو هنگام پرواز به ریو د ژانیرو برای شرکت در بازی های تابستانی المپیک.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

ورزشکاران تیم روسیه برای شرکت در بازیهای المپیک تابستانی — 2016  به ریو د ژانیرو پرواز کردند. در گالری امروز جالب ترین عکس ها از بدرقه ورزشکاران روس  معرفی می شوند.

عکس های دیگر