23:01 04 ژوئیه 2020
 • ماریا کوچینا ورزشکار روسیه در رشته پرش ارتفاع
 • داریا کلیشینا ورزشکار روسیه در پرش طول
 • اعضای تیم ورزشکاران دو و میدانی روسیه
 • ورا ربریک ورزشکار روسیه در پرتاب نیزه
 • یولیا پیدلوژنایا ورزشکار روسیه در رشته پرش
 • یوگنیا پولیاکووا دونده روسیه
 • ایرینا تاراسووا ورزشکار روسیه در رشته پرتاب گوی
 • یلنا ایسینبایوا ورزشکار پرش با نیزه روسیه
 • آنجلیکا سیدوورا ورزشکار دو و میدانی روسیه
 • والریا خرامووا، ورا روداکووا و داریا کورابلوا ورزشکاران دو و میدانی روسیه
 • یوری بورزاکوفسکی مربی تیم روسیه در ورزش دو و میدانی
 • یلنا کاروبکینا ورزشکار دو و میدانی از روسیه
© Sputnik / Anton Denisov
ماریا کوچینا ورزشکار روسیه در رشته پرش ارتفاع.

سیر و سیاحتی در دنیای عکس.

از شما دعوت می کنیم در گردش تصویری  ویژه « ورزشکاران زیبای دو ومیدانی»  همراه  ما باشید. جالبترین عکس ها  در گالری امروز معرفی می شوند.

عکس های دیگر