08:58 05 آوریل 2020
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
 • درگیری معترضان به اصلاح قانون کار در پاریس با پلیس
© Sputnik / Irina Kalashnikova
طی چند ماه گذشته دولت فرانسه اصلاحاتی برای قانون کار پیشنهاد کرد که در پارلمان این کشور به تصویب رسید.

پیشتر کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه (CGT) برگزاری تظاهرات سراسری اعتراضی در این کشور در روز 14 ژوئن را اعلام کرده بود.

 تظاهرات گسترده شهروندان فرانسوی در پاریس به خشونت کشیده شده و پلیس در مقابله با تظاهرات کنندگان ناتوان بوده است.

عکس های دیگر