06:49 22 فوریه 2018
  عکس

  روس باستان

  دریافت لینک کوتاه
  0 71
  • بازآفرینی نبرد« هزاران شمشیر» در جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو
  • شرکت کنندگان جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو
  • یکی از شرکت کنندگان جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو
  • شرکت کنندگان جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو
  • شرکت کنندگان جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو
  • بازآفرینی نبرد« هزاران شمشیر» در جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو.
  • شرکت کنندگان جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو
  • صنایع دستی در جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو
  • یکی از شرکت کنندگان جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو
  © Sputnik/ Kirill Kallinikov
  بازآفرینی نبرد« هزاران شمشیر» در جشنواره سالانه « دوران و اعصار»در پارک - موزه « کولومنسکویه» مسکو.

  . نبرد روس ها، استپ نشینان و وایکینگ ها

  در گالری امروز جالب ترین عکس های  روس باستان  معرفی می شوند.

  عکس های دیگر