• پرواز پرنده ها  در جمهوری کارلیا
  • شب های سفید در جمهوری کارلیا
  • درختچه در جمهوری کارلیا
  • پرنده ای در جزیره در جمهوری کارلیا
  • شب های سفید در جمهوری کارلیا
  • لانه و تخم‌ها در جمهوری کارلیا
  • غروب در جمهوری کارلیا
  • دسته پرندگان در جمهوری کارلیا
  • طلوع خورشید در جمهوری کارلیا
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
پرواز پرنده ها در جمهوری کارلیا.

دریای سفید دریایی است که در سواحل شمال غربی روسیه واقع شده‌است.

دریای سفید یکی از قشنگ ترین جاه های جمهوری کارلیا است.

عکس های دیگر