15:28 18 اوت 2018
 • دانش آموحتگان زن که درآموزشگاه نطامی ویژه زنان در دمشق آموزش می بینند
 • یکی از دانش آموختگان آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • یکی از دانش آموختگان آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • یکی از دانش آموختگان آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • دانش آموحتگان زن که درآموزشگاه نطامی ویژه زنان در دمشق آموزش می بینند
 • دانش آموحتگان زن که درآموزشگاه نطامی ویژه زنان در دمشق آموزش می بینند
 • تمرینات نظامی در آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • دانش آموحتگان زن که درآموزشگاه نطامی ویژه زنان در دمشق آموزش می بینند
 • تمرینات بدنی در آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • تمرینات نظامی در آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • تمرینات نظامی در آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • ضیافت ناهار در آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
 • تمرینات بدنی در آموزشگاه نظامی ویژه زنان در دمشق
© Sputnik / Valeriy Melnikov
دانش آموحتگان زن که درآموزشگاه نطامی ویژه زنان در دمشق آموزش می بینند

در دمشق آموزشگاه نظامی ویژه زنان ایجاد شده است که در آن زنان داوطلب برای خدمت در ارتش دولتی سوریه آموزش می بینند.

دختران بسیار شجاع از جمله دانش آموختگان این آموزشگاه هستند.

برچسب:
سوریه

عکس های دیگر