20:31 20 نوامبر 2017
  عکس

  مسابقه ملکه زیبایی عراق

  دریافت لینک کوتاه
  0 55531612
  • شیما قاسم، ملکه زیبایی عراق
  • شرکت کنندگان مسابقه ملکه زیبایی عراق
  • شرکت کنندگان مسابقه ملکه زیبایی عراق
  • شرکت کنندگان مسابقه ملکه زیبایی عراق
  • شرکت کنندگان مسابقه ملکه زیبایی عراق
  • شرکت کنندگان مسابقه ملکه زیبایی عراق
  • شیما قاسم، ملکه زیبایی عراق
  • شرکت کنندگان مسابقه ملکه زیبایی عراق
  © AP Photo/ Karim Kadim
  شیما قاسم، ملکه زیبایی عراق

  اولین مسابقه ملکه زیبایی عراق از سال 1972 در بغداد برگزارشد

  زیباترین دختر عراق در اولین مسابقه ملکه زیبایی در این کشور از سال 1972 که فینال آن در یکی از هتل های بغداد برگزارشد، انتخاب گردید.شیما قاسم، دختر 20 ساله زاده شهر کرکوک تاج ملکه زیبایی عراق را دریافت کرد.

  عکس های دیگر