07:27 16 فوریه 2019
  • أعزاي هيات ايراني به همراه برگزاركننده جشنواره مد و لباس اسلامي در كازان روسيه
  • مدلها در حال به نمايش گذاشتن لباسهاي مختلف
  • شركت كنندگان مختلف از سرتاسر روسيه در جشنواره مد اسلامي
  • سالن برگزاري جشنواره مد و لباس اسلامي كازان
  • سالن برگزاري جشنواره مد و لباس اسلامي كازان
  • خبرنگاران در حال پوشش خبري طرحها و لباسها در جشنواره لباس كازان
  • سالن برگزاري جشنواره مد و لباس اسلامي كازان
  • أعزاي هيات ايراني به همراه برگزاركننده جشنواره مد و لباس اسلامي در كازان روسيه
  • أعزاي هيات ايراني در جشنواره لباس اسلامي كازان روسيهأعزاي هيات ايراني در جشنواره لباس اسلامي كازان روسيه
© Photo / Sonya Pouryamin
أعزاي هيات ايراني به همراه برگزاركننده جشنواره مد و لباس اسلامي در كازان روسيه

هفته گذشته کازان روسیه میزبان شرکت کنندگان نهمین «فستیوال بین المللی لباس اسلامی» بود و این جشنواره که از سوی اداره امور دینی مسلمانان تاتارستان، اتحادیه زنان مسلمان این جمهوری و فدراسیون روسیه برگزار گردید.

هفته گذشته کازان روسیه میزبان شرکت کنندگان نهمین «فستیوال بین المللی لباس اسلامی» بود و این جشنواره که از سوی اداره امور دینی مسلمانان تاتارستان، اتحادیه زنان مسلمان این جمهوری و فدراسیون روسیه برگزار گردید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر