06:47 16 فوریه 2019
  • هواپیمای جنگنده سو 35
  • هواپیمای جنگنده سو 35
  • هواپیمای جنگنده سو 35 در جریان پرواز در نمایشگاه بین المللی هوا ـ فضای ماکس 2015
  • هواپیمای جنگنده سو 35
  • هواپیمای جنگنده سو 35
  • هواپیمای سوخو 34 در جریان پروازهای نمایشی در مرحله روسی مسابقات بین المللی آویادارتس در شهر وارونژ روسیه
  • خلبان روسی در پایگاه حمیمیم سوریه از هواپیمایش خارج می شود
  • هواپیمای سوخو 34 در جریان پرواز در نمایشگاه بین المللی هوا ـ فضای ماکس 2015
  • هواپیمای سوخو 34 در جریان پرواز در نمایشگاه بین المللی هوا ـ فضای ماکس 2015
  • هواپیمای جنگنده بمب افکن سوخو 34 نیروی هوا ـ فضای روسیه در پایگاه حمیمیم سوریه
هواپیمای جنگنده سو 35

هواپیما های سوخو34 و سوخو 35، مایه افتخار و غرور نیروهای مسلح روسیه هستند.

یوری باریسوف، معاون وزیر دفاع روسیه گفت کشور های خارجی برای خریداری جدیدترین بمب افکن های تهاجمی روسیه همچون سوخو 34 که امکانات خود را در سوریه نشان داده اند، به معنای واقعی کلمه صف بسته اند.

برچسب:
تکنولوژی نظامی, روسیه

عکس های دیگر