07:20 16 فوریه 2019
  • پرواز های رزمی جنگنده بمب افکن های سوخو 34 در سوریه
  • آماده سازی و پروازهای رزمی جنگنده بمب افکن های سوخو 34 در سوریه
  • آماده سازی و پروازهای رزمی جنگنده بمب افکن های سوخو 34 در سوریه
  • پرواز های رزمی جنگنده بمب افکن های سوخو 34 در سوریه
  • آماده سازی و پروازهای رزمی هواپیما های روسی سوخو 34 که به موشک های هوا به هوا مسلح هستند
  • آماده سازی و پروازهای رزمی جنگنده بمب افکن های سوخو 34 در سوریه
  • پرواز های رزمی جنگنده بمب افکن های سوخو 34 در سوریه
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
پرواز های رزمی جنگنده بمب افکن های سوخو 34 در سوریه

هواپیماهای روسی سوخو 34 روز دوشنبه برای نخستین بار در پرواز های رزمی خود در سوریه نه فقط حامل بمب ها بلکه حامل موشک های هوا به هوا بودند.

سرهنگ ایگور کلیموف، سخنگوی نیروی هوا ـ فضای روسیه اعلام کرد این هواپیماها برای دفاع از خود به موشک های هوا به هوا مسلح هستند.

برچسب:
داعش, روسیه, سوریه

عکس های دیگر