07:51 13 نوامبر 2018
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
 • همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵»
© Sputnik / Alexander Vilf
شرکت هاي تسليحاتي روسيه بخش عمده نمايشگاه را تشکيل مي دهند.

نمونه های از تازه ترین تکنیک آلات نظامی نیروهای مسلح روسیه در چارچوب همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – ۲۰۱۵» نشان داده شدند.

نمايشگاه بين المللي نظامي روسيه به نام 'آرميا- ۲۰۱۵' آغاز بکار کرد و در آن دهها کشور جهان شرکت کرده اند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر