23:06 22 ژوئن 2018
 • تانک « ت -80» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در چارچوب همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – 2015» در حومه مسکو
 • زره پوش « تایفون – کا» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در چارچوب همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – 2015» در حومه مسکو
 • ماشین آتشبار سنگین « توس- 1 آ» « سونتسِپیوک» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در چارچوب همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – 2015» در حومه مسکو
 • تانک « ت-72 ب. ز» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در چارچوب همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – 2015» در حومه مسکو
 • سامانه موشکی زمین پایه « پانتسیر – اس» با شاسی « کاماز – 6560» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در چارچوب همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – 2015» در حومه مسکو
 • دستگاه خودرو توپخانه ای با توپ ضد تانک « سپروت – اس. دی» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در حومه مسکو
 • ماشین آتشبار سنگین « توس- 1 آ» « سونتسِپیوک» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در حومه مسکو
 • دستگاه خودرو توپخانه ای «ام.اس.ت.آ-اس» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در حومه مسکو
© Sputnik / Evgeny Biyatov
تانک « ت -80» در زمان نمایش تکنیک آلات نظامی در چارچوب همایش نظامی – فنی بین المللی « آرمیا – 2015» در حومه مسکو

گالری عکس – تکنیک آلات نظامی روسیه

عکس های آخرین نمونه های تازه ترین تکنیک آلات نظامی نیروهای مسلح روسیه

برچسب:
پرخواننده ترین مطالب
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر