02:40 25 ژوئن 2018
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
 • ستون ماشین های نظامی و نمایش های هوایی رژه پیروزی در مسکو
© Sputnik / Host photo agency
1- ماشین های نظامی افسانه ای زمان جنگ کبیر میهنی در میدان سرخ. تانک "ت ـ 34"، افسانه جنگ کبیر میهنی در میدان سرخ . این تانک در سراسر جهان بهترین تانک متوسط در زمان خود شناخته شده است.
ستون سامانه های توپخانه ای متحرک "سو ـ 100" جای ستون تانک های "ت ـ 34" را می گیرد.
ماموریت اصلی این سامانه های توپخانه ای در میدان نبرد پشتیبانی از پیاده نظام با آتشباری و مبارزه با تانک های سنگین دشمن بود.

رژه به مناسبت 70 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم در جنگ کبیر میهنی در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

رژه به مناسبت 70 ـ مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم در جنگ کبیر میهنی در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

رژه امسال در مسکو یکی از بزرگ ابعاد ترین رژه ها در طول تاریخ برگزاری جشن پیروزی بر فاشیسم به حساب می آید. 194 دستگاه ماشین های نظامی زمان جنگ کبیر میهنی، نمونه های امروزی تسلیحات و 143 هواپیما و بالگرد در این بخش از رژه شرکت داشتند.

مرتبط:

آرایه ها و نمایش های هوایی رژه ی مسکو
ستون ماشین های نظامی در رژه پیروزی بر فاشیسم در روز 9 ماه مه
رژه نظامی 70مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم در جنگ کبیر میهنی در مسکو
رژه پیروزی بر فاشیسم در روز 9 ماه مه
برچسب:
مسکو, روسیه
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر