02:46 25 ژوئن 2018
  • آتشبازی جشن پیروزی در جنگ کبیر میهنی
  • آتشبازی جشن پیروزی به مناسبت پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945 میلادی.
  • آتشبازی جشن پیروزی به مناسبت پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945 میلادی. »».
  • آتشبازی جشن پیروزی به مناسبت پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945 میلادی. »».
  • آتشبازی جشن پیروزی به مناسبت پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945 میلادی. »».
  • آتشبازی جشن پیروزی  در راستوف کنار دن.
  • آتشبازی جشن پیروزی در شهر گروزنی.
  • آتشبازی جشن پیروزی  در جنگ کبیر میهنی 1941-1945 میلادی.
© Sputnik / Konstantin Chalabov
آتشبازی جشن پیروزی به مناسبت پیروزی در جنگ کبیر میهنی 1941-1945 میلادی.

آسمان مسکو با آتشبازی پیروزی روشن شد.

سیستم 449 بخش آتشبازی  واحد منطقه نظامی غرب  که در آستانه  برگزاری جشن « روز پیروزی»  از عنوان « گارد» برخوردار گشت مسئول اجرای آتشبازی  به مناسبت 70 — مین سالگرد  پیروزی در  16 منطقه  پایتخت روسیه شد.  دستگاه های آتشبازی  در عرض  10 دقیقه 30 بار بکار افتادند و 10 هزار  پرتاب  توپ های زیبا و حیرت آور آتشبازی به آسمان انجام شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر