• مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
 • مسکو در آستانه جشن پیروزی
© Sputnik / Ilia Pitalyev
معنای اصلی مفهوم آرایش شهر به مناسبت 70 – مین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی - پیروزی صلح – است. این مهم در آرم جشن و در تمام سمبل ها و راه حل های رنگ و سبک رعایت شده است.

مسکو برای برگزاری جشن 9 ماه مه آماده می شود.

کبوتر سفید و  نوار «گئورگییف» سمبل های  اصلی  مفهوم آرایش  پایتخت روسیه  برای جشن 70-مین سالگرد  پیروزی در جنگ کبیر میهنی  است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر