19:44 19 دسامبر 2018
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
 • برلین، سال 1945
© Sputnik / Temin
ارتش شوروی در برلین. بهار سال 1945. جنگ بزرگ میهنی. جنگ دوم جهانی سال های 1945-1941.

شوروی در برلین

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر