02:45 13 نوامبر 2018
  • گرگ های شب
  • گرگ های شب
  • گرگ های شب
  • گرگ های شب
  • گرگ های شب
  • گرگ های شب
  • گرگ های شب
  • گرگ های شب
© Sputnik / Vitaliy Belousov
شرکت کنندگان مسابقه از کلوپ «گرگ های شب» به مناسبت هفتاد سالگی پیروزی در جنگ بزرگ میهنی، در خیابان مارشال ژوکوف

شرکت کنندگان مسابقه از کلوپ «گرگ های شب» به مناسبت هفتاد سالگی پیروزی در جنگ بزرگ میهنی، لحظه قبل از استارت

شرکت کنندگان مسابقه از کلوپ «گرگ های شب» به مناسبت هفتاد سالگی پیروزی در جنگ بزرگ میهنی، لحظه قبل از استارت

 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر