02:51 13 نوامبر 2018
  • فعال شدن آتشفشان کالبوکو در شیلی
  • فعال شدن آتشفشان کالبوکو در شیلی
  • فعال شدن آتشفشان کالبوکو در شیلی
  • فعال شدن آتشفشان کالبوکو در شیلی
  • فعال شدن آتشفشان کالبوکو در شیلی
  • فعال شدن آتشفشان کالبوکو در شیلی
  • فعال شدن آتشفشان کالبوکو در شیلی
  • فعال شدن آتشفشان کالبوکو در شیلی
© REUTERS / Rafael Arenas
آغاز فعالیت این آتشفشان غافلگیر کننده بوده است.

فوران این آتشفشان در روز چهارشنبه، اولین فوران آن طی بیش از چهل سال گذشته به حساب می‌آید.

آغاز فعالیت آتشفشان کالبوکو در شیلی و خروج دود و خاکستر از دهانه ی آن باعث شد تا مقامات شیلیایی دستور تخلیه مردم را از  شهرهای نزدیک به این آتشفشان صادر کنند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر