08:00 26 سپتامبر 2018
  • خورشید گرفتگی کامل
  • خورشید گرفتگی کامل
  • خورشید گرفتگی کامل
  • خورشید گرفتگی کامل
  • خورشید گرفتگی کامل
  • خورشید گرفتگی کامل
  • خورشید گرفتگی کامل
  • خورشید گرفتگی کامل
  • خورشید گرفتگی کامل
© REUTERS / Laszlo Balogh
امروز ماه خورشید را برای ساکنان پنج کشور تقریبا سه دقیقه می پوشاند.

22 ماه مارس جهانیان شاهد خورشید گرفتگی کامل شدند

خورشید گرفتگی کامل که طی آن ماه خورشید را در برخی از نواحی کره زمین می پوشاند و یکی از جالب ترین رویدادهای ستاره شناسی در سال 2015 میلادی است، 20 مارس صورت گرفت.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر