6 سپتامبر 2014, 11:27

درس صدم زبان روسي

درس صدم زبان روسي
بار گزاری صدا

 

 

از شما دعوت مي كنيم به جملات پركاربرد و اصطلاحات و نكات گرامري اين درس توجه كرده و آنها را به خاطر بسپاريد. امروز درس زبان روسي را با مبحث احوالپرسي و اعضای بدن شروع مي كنيم. لطفاً توجه فرمائيد و سعي كنيد جملات را همانطور كه مي شنويد به خاطر بسپاريد.

 

 

Как ваше здоровье?

حال شما چطور است؟

Части тела:

اعضاي بدن:

а) голова,

سر، كله

глаз (глаза),

چشم،چشمان

зуб (зубы),

دندان، دندانها

ухо (уши),

گوش، گوشها

нос,

بيني، دماغ

рот,

دهان

щека (щёки),

لپ لپها

горло,

گلو،

язык,

زبان

губа (губы),

لب، لبها

веко (веки),

پلك، پلكها

десна (дёсны),

لثه، لثه‌ها

шея,

گردن

плечо (плечи),

شانه، شانه ها

рука (руки),

دست، دستها

палец (пальцы),

انگشت، انگشتها

локоть (локти),

آرنج، آرنج ها

нога (ноги),

پا، پاها

колено (колени),

زانو، زانوها،

бедро,

ران

спина,

كمر

позвоночник,

ستون فقرات

ребро (рёбра),

دنده، دنده‌ها

живот,

شكم

грудь;

سينه

сердце,

قلب

лёгкое (лёгкие)

شش، ششها- ریه

почки.

كليه‌ها

 

 

 

Посмотрите, как мы сообщаем о своей болезни:

حالا توجه كنيد كه چطور در باره بيماري صحبت مي كنيم (يا آن را اطلاع مي دهيم).

- Как дела?

حالتان چطور است؟

- Не очень.

زياد تعريفي ندارد.

- А что случилось?

چي شده؟

- У меня горло болит.

گلويم درد مي كند.

- Алло! Здравствуй, Женя, это Олег говорит. Я не могу сегодня прийти на занятия.

الو! سلام، ژنيا، اولگ هستم، من امروز نمي توانم سر كلاس بيايم.

- Привет, а что случилось?

سلام، چي شده؟

- Я заболел. У меня ангина.

مريض شدم. آنژين گرفتم.

Что у вас болит? Что у тебя болит?

كجاي شما يا تو درد مي كند؟

У меня болит голова.

سرم درد مي كند.

У меня болит горло.

گلويم درد مي كند.

У меня болит живот.

شكمم درد مي كند.

У меня болит сердце.

قلبم درد مي كند.

У меня болит нога. У меня болят ноги.

پام درد مي كند. پاهايم درد مي كنند.

У меня болит зуб. У меня болят зубы.

دندانم درد مي كند. دندانهايم درد مي كنند.

Что у него (неё) болит?

كجاي او (مذكر، مونث) درد مي كند.

У него болит голова.

سرش درد مي كند.

У него болят уши.

گوشهايش درد مي كنند.

У неё болит живот.

شكمش درد مي كند. (مذكر)

У неё болит горло.

گلويش درد مي كند.

Что с вами?

چه‌اتان شده است؟

У меня кашель.

سرفه مي كنم.

У меня насморк.

سرما خوردم.

У меня (высокая) температура.

تب بالايي دارم.

У меня ангина.

آنژين گرفتم.

Я простыл. Я простыла.

سرما خوردم (مذكر) سرما خوردم (مونث)

У меня грипп.

گريپ گرفتم.

Меня тошнит.

حالت تهوع دارم.

Меня рвёт. Меня вырвало.

حالم بهم مي خورد. حالم بهم خورد.

Посмотрите на этих несчастных людей и скажите, что у них болит.

به اين آدمهاي بيچاره نگاه كنيد و بگويئد كجاي آنها درد مي كند.

Например: У него болит зуб. У неё болят ноги. У неё болит ..

 

 

 

Что мы говорим больному человеку:

به آدم مريض چه مي گوئيم:

Как вы себя чувствуете?

حالتان چطو راست؟

Я чувствую себя ... /прекрасно, хорошо, плохо, неважно, хуже, лучше, хреново/

من حالم...عاليه، خوبه، بده، نه چندان خوب، بدتره، بهتره، پدرم را درآورده...

На что жалуетесь? [так спросит врач]/ Что с вами?

از چي ناراحتيد؟ (پزشك اين سئوال را مي كند) چه شده؟

У меня горло болит и голова. Сильный кашель, температура.

سرم و گلويم درد مي كند. سرفه شديد و تب دارم.

Как вы лечитесь?

چطور معالجه مي كنيد؟

Я лежу дома.

در خانه استراحت مي كنم.

Я пью таблетки.

قرص مي خورم.

Я пью лекарства.

دارو مي خورم.

 

 

و حالا بخش اول ماجراي دكتر«آي درد مي كند» را مورد توجه شما قرار مي دهيد.

 

Айболит

 

 

Добрый доктор Айболит !

Он под деревом сидит .

Приходи к нему лечиться

И корова, и волчица,

И жучок, и червячок,

И медведица !

 

Всех излечит, исцелит

Добрый доктор Айболит !

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

И пришла к Айболиту лиса :

"Ой, меня укусила оса !"

 

И пришёл к Айболиту барбос :

"Меня курица клюнула в нос !"

 

И прибежала зайчиха

И закричала: "Ай, ай !

Мой зайчик попал под трамвай !

Мой зайчик, мой мальчик

Попал под трамвай !

 

Он бежал по дорожке,

И ему перерезало ножки,

И теперь он больной и хромой,

Маленький заинька мой !"

 

И сказал Айболит: "Не беда !

Подавай-ка его сюда !

 

Я пришью ему новые ножки,

Он опять побежит по дорожке ".

 

И принесли к нему зайку,

Такого больного, хромого !

И доктор пришил ему ножки,

И заинька прыгает снова .

А с ним и зайчиха-мать

Тоже пошла танцевать .

И смеётся она и кричит :

"Ну, спасибо тебе, Айболит !"

--------------------------------------------------------------------------------

 

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی