23 مارس 2015, 09:57

حضور نظامیان آمریکا در افغانستان لازم است

حضور نظامیان آمریکا در افغانستان لازم است

رییس جمهور افغانستان گفته است، برای تامکین امنیت و ثبات در داخل افغانستان نیاز به حضور و کمک نظامیان آمریکایی می باشد.

دولت افغانستان برای مقابله و جلوگیری از تقویت موضع گروه داعش – دولت اسلامی در داخل کشور از حمایت حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد.

حضور نظامیان خارجی از آغاز سال 2015 در افغانستان کمک و همراهی با نیروهای امنیت این کشور برای مقابله و آموزش می باشد.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی