23 مارس 2015, 09:30

اکرایین توان بازپرداخت بدهی به روسیه را ندارد

اکرایین توان بازپرداخت بدهی به روسیه را ندارد

کارشناسنان صندوق جهانی پول معتقد هستند، وضعیت اقتصادی و مالی اکرایین به صورتی است که اجازه نخواهد داد تا دولت اکرایین، بدهی 3 میلیارد دلاری به روسیه را پرداخت کند.

طبق توافق صندوق جهانی پول 40 میلیارد دلار به ارکرایین کمک خواهد کرد که طبق برنامه نویین دولت اکرایین باید در مدت چهار سال نحوه پرداخت بدهی های خود که نزدیک به 15 میلیارد دلار است را اجرا کند

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی