23 مارس 2015, 09:30

تاسیس منطقه آزاد تجاری کره جنوبی و نیوزلند

تاسیس منطقه آزاد تجاری کره جنوبی و نیوزلند

پس از گذشت پنج سال مذاکرات و گفتگوهای طولانی، سرانجام دولتهای کره جنوبی و نیوزلند توافقنامه تاسیس منطقه آزاد تجاری را امضا کردند.

نخست وزیر نیوزلند و رییس جمهور کره جنوبی در مراسم امضای توافقنامه حضور داشته اند.

طبق توافقنامه امضا شده، دولت کره جنوبی به مدت 15 سال گمرکی وارده بر حدود 96 درصد کالاهای وارده از نیوزلند را برخواهد داشت.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی