23 مارس 2015, 09:17

تحویل چرخبالهای جدید به وزارت دفاع روسیه

تحویل چرخبالهای جدید به وزارت دفاع روسیه

وزارت دفاع روسیه در سال میلادی جاری – 2015 ، 16 هلیکوپتر جدید تحویل خواهد گرفت.

هلیکوپترهای ساخت داخل بنا به سفارش وزارت دفاع آماده شده است و از مدل کا-52 می باشد.

هلیکوپتر تولید شرکت نظامی پروگرس روسیه می باشد که در انبارها آماده تحویل می باشد.

قرار است از ماه اوریل کار تحویل آنها آغاز شود.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی