22 مارس 2015, 09:47

درخواست سفیر روسیه از مهاجران روسیه در انگلیس

درخواست سفیر روسیه از مهاجران روسیه در انگلیس

سفیر روسیه خواسته است تا مهاجران روسیه در انگلیس روابط خود با دولت انگلیس و سازمانها بهتر کرده و از حقوق مدنی مهاجران روسیه در این کشور دفاع کنند.

وی در نشست انجمن هموطنان روسیه در انگلیس شرکت داشت.

وی پیشنهاد کرده است که اثرات و دست آوردهای فرهنگی و تاریخی مهاجران روسی در انگلیس جمع آوری و درباره آنها اطلاع رسانی شود.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی