22 مارس 2015, 09:45

شانس برای توافق جامع اتمی با ایران هست

شانس برای توافق جامع اتمی با ایران هست

رییس جمهور آمریکا معتقد است، ایران هنوز در برابر خواسته های جهانی و توافق جامع اتمی مقاومت می کند ولی نشانه هایی از پیشرفت دیده شده است.

رییس جمهور آمریکا بر این نکته اشاره کرده است، اثبات و نشان دادن عدم تمایل ایران برای دست یابی به سلاح اتمی محور اصلی گفتگوها و اقدامات می باشد.

دولت آمریکا تمایل دارد نظارت بر عدم دست یابی ایران به سلاح اتمی به صورت متوالی امکان پذیر باشد.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی