22 مارس 2015, 09:28

پنج واگن در آمریکا از ریل خارج شد

پنج واگن در آمریکا از ریل خارج شد

پنج واگن حامل متانول در تگزاس آمریکا از خط خارج شده است.

این سانحه در ساعت 17:00 به وقت محلی و در شش میلی از شهر ولی میلس رخ داده است.

این قطار 40 واگن به همراه داشته که 12 واگن آن از ریل خارج شد. هفت واگن از میان واگن های خارج شده حامل لوله های حفاری بوده است.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی