8 مارس 2015, 14:24

انتقام گیری آلبانیایی

انتقام گیری آلبانیایی

آلبانی – عضو ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست. با وجود این رسم انتقام خونی دراین کشور وجود دارد. پس از فروپاشی رژیم توتالیتر ، بسیاری از آلبانی ها به رسم و رسوم فراموش شده قدیمی اجداد خود رو آوردند. قوانین اجدادی که 6 سده گذشته تنظیم شدند انتقام گیری خون را در بین آلبانی ها رواج داد. در نتیجه صدها آلبانی از ورود به خیابان، رفتن به مدرسه و یا سر کار وحشت دارند. زیرا می ترسند جان خود را از دست بدهند. عکاس استفانو اسکیراتو 5 سال است که از خانواده ای عکس می گیرد که انتقام خون زندگی اعضای آن را تهدید می کند. او به اعتراف خود سعی می کند این موضوع را نشان بدهد که چه چیزی مردم را به انجام جنایتی سوق می دهد که نه با سرشت آنها بلکه مقرراتی مرتبط است که آنها باید از آنها پیروی کنند.

تا کنون 2800 نفر به علت رسم و رسوم باستانی انتقام خون در شمال آلبانی آسیب دیدند.در قصبه « بلینیشت» مردم می ترسند از خانه خارج شوند زیرا ممکن است قربانی انتقام شوند.

 

در شهر « کالمت» ادی 16 ساله پسر روزای 40 ساله 4 سال است که از خانه خارج نمی شود. پدر او دو همسایه را کشته است و هر چند خانواده مقتول انتقام خود را گرفتند، اما «ادی» می ترسد از خانه خارج شود: زیرا هنوز انتقام خون یکی از همسایه ها گرفته نشده است.

 

مارک مارتین 70 سال دارد. در سال 1997 میلادی برادرش به اتهام قتل دستگیر شد. مارک معتقد است که اشتباهی رخ داده است اما تا کنون از انتقام خویشاوندان مقتول واهمه دارد.

 

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی