27 نوامبر 2014, 18:18

هواپیماهای روسی به فرودگاه بِلبِک کریمه رسیدند

گروهی متشکل از 14 هواپیمای جنگنده ی روسی روز چهارشنبه به فرودگاه بین المللی سواستاپول ( بِلبِک) رسید.

این گروهک شامل هواپیماهای جنگنده ، تیرانداز، ارتشی و حمل و نقل نظامی است. ضمنا در فرودگاه بِلبِک همانند سابق پروازهای داخلی نیز انجام می شوند.

با رسیدن این هواپیماها ، ایجاد گروهک هوانوردی خودکفا در منطقه ی فدرال کریمه تکمیل می شود.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی