10 نوامبر 2014, 17:06

دو اطناب باز اروپایی آبشار آفریقایی ویکتوریا را فتح کردند

دو طناب باز حرفه ای در مدت چند سال تمرین می کردند و در نهایت توانستند آرزوی بلند پروازانه خود را او برآورده کنند.

آنها توانستند از آبشار ویکتوریا با طناب عبور کنند. آلشار با ارتفاع بیش از یک و نیم کیلومتر جریان های آب را در عمق دربند با عمق حدود 120 متر را می ریزد.

یک آلمانی 34- ساله و یک آتریشی 26 - ساله در مدت چند ماه به دنبال کسب اجازه از دولت زیمبابوه برای طناب کشی با طول 100 متر بین دو دربنده بودند .

مردم محلی این آبشار را "دود غریده" برای پرده و صدای بلند و قطرات بر افراز جریان می نامدند. این قطرات بزرگترین آزمون برای طناب بازان شد.آنها چند بار تعادل خود را از دست می دادند اما توانستند بر روی طناب بیستند و این عملیات آکروباسی را با موفقیت را انجام دهند.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی