10 نوامبر 2014, 09:16

بازگشت فضانوردان به زمین

سه فضانورد روسیه، آمریکا و آلمان دوشنبه با موفقیت به زمین بازگشتند.

سفینه سایوز TMA-13M فضانوردان را به سلامت در قزاقستان رساند.

این فضانوردان پس از 167 روز زندگی در فضا ، توسط پزشکان معاینه خواهند و پس از آن به شهر ستارگان در حومه مسکو پرواز خواهند کرد.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی