7 نوامبر 2014, 18:17

7 نوامبر سال 1941. رژه نظامی نیروهای مسلح شوروی در میدان سرخ مسکو

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی