21 آوریل 2014, 18:58

ویکتور یانوکوویچ طرح حل و فصل اوضاع در شرق اوکراین را پیشنهاد کرده است

ویکتور یانوکوویچ طرح حل و فصل اوضاع در شرق اوکراین را پیشنهاد کرده است

ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین برکنار شده در نتیجه یک کودتای ضد قانون اساسی روز دوشنبه بیانیه خود مربوط به تشدید اوضاع در شرق کشور را منتشر کرد.

آژانس "ایتار تاس" با استناد به متن این بیانیه گزارش داد که یانوکوویچ خواستار به عقب نشینی تمام نیروهای مسلح اوکراین به محل استقرار دائمی خود، خروج نیروهای گارد ملی از شرق کشور و آغاز گفت و گو با مردم از مناطق شرقی شد. یانوکوویچ در بیانیه خود پیشنهاد می کند که همه پرسی مربوط به برقراری نظام حکومت فدرال و اختیارات مقامات و پس همه پرسی حکومت ریاست جمهوری یا حکومت پارلمانی در اوکراین بر اساس اصلاحات قانون اساسی برگزار شود. به نظر او، فقط پس از این همه پرسی ها برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و در صورت ایجاد یک سیستم کنترل بین المللی بر این انتخابات ممکن است.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی