14 نوامبر 2014, 13:53

رهبر کره شمالی در حال پرواز با جنگنده

کره شمالی رزمایش هوایی و ضد هوایی کشور را انجام داده است.

در این رزمایش به فرماندهی رهبر این کشور تمامی آموزشهای لازم برای فرود و برخواست به همراه و مقابله با اجسام پرنده شناور انجام شده است.

شبکه دولتی خبری کره شمالی تصاویری را به نمایش گذاشته است که نشان دهنده حضور رهبر این کشور در جنگنده می باشد که هدایت آن را بر عهده گرفته است.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی