21 آوریل 2014, 09:12

نتایج دیدار ژنو: راه حل هست

نتایج دیدار ژنو: راه حل هست

روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین در پایان دیدار ژنو تصمیم مربوط به انجام اقدام های مشخص جهت رفع گسترش تنش‌ها در اوکراین را پذیرفتند.

بنا بر آن برای خارج کردن آن کشور از بحران باید کاری کرد که تشکیلات غیر قانونی مسلح خلع سلاح شده و میادین و خیابان‌ها از سنگر ها خالی و همه معترضانی بجز آن‌هایی که مرتکب جنایات سنگین شدند عفو شوند.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در دیدار ژنو که حدود هفت ساعت طول کشید تأکید کرد که مسکو طرفدار آن است که «خود اوکراینی ها باید وضعیت بحرانی را رفع کنند». وزیر روس گفت:

ما به این توافق رسیدیم که همه طرف‌های درگیر باید از همه گونه زورگویی و ارعاب و اعمال تحریک آمیز پرهیز کنند. ما همه گونه تجلی افراط گرایی و نژادپرستی و عدم خویشتن داری مذهبی شامل احساسات ضد سامی را قویاً محکوم کردیم.

در ضمن کی یف از خارج کردن یگان های خود از مناطق شرقی امنتاع کرد و آمریکا و اتحادیه اروپا در صورت بدتر شدن موقعیت در اوکراین روسیه را با تحریمات جدید تهدید می کنند. به گفته «آندره کارتونوف» رئیس بنیاد «اوراسیای جدید» اظهار کرد که چنین موضع شرکای غربی ما، بویژه واشنگتن توضیحش این است که برداشتشان از جابجایی نیرو ها در اوکراین یک کمی ساده است. او گفت:

نمی‌دانم چرا می‌گویند که روسیه می‌تواند به نیرو های اپوزیسیون در اوکراین دستور العمل بدهد و آن‌ها مطابق آن دست به اقدام خواهند زد. ولی ما می‌دانیم که در دونتسک، خارکف و دیگر مناطق شرق اوکراین نخبگان سیاسی- اقتصادی خودی دارای دیدگاه خودشان به زندگی هستند. و ممکن نیست بر آن باشیم که این نیرو ها دستنشانده روسیه می باشند.

و در باره تصمیم کی یف مبنی بر خارج نکردن یگان های خود از مناطق شرقی اوکراین کارتونوف گفت که عدم اطمینان به نیرو های خود مقامات اوکراین را به این تصمیمگیری وادار کرد. وی افزود:

این سئوال بدون جواب باقی‌مانده که که آیا مقامات کی یف اصلاً می‌توانند موقعیت در اراضی کشور خود را کنترل کنند؟ تا چه اندازه آن‌ها می‌توانند در برابر نیرو های رادیکالی مقابله کنند که از تواقات ژنو زیاد طرفداری نخواهند کرد؟ الان هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که حکومت کنونی کی یف تا چه اندازه قادر است توافقات حاصله را اجرا کند اما شکی نیست که اجرای آن به نفع این حکومت هم می باشد.

به گفته «سرگئی میخییف» رئیس مرکز مطالعه مسایل مبرم سیاسی مسکو اینکه موفق شدند به توافق دست یابند خوب است. لیکن الان لازم است کاری شود که اعمال آینده نیز بدقت مشخص شود. او گفت:

مطلب فقط سر اعلامیه نیست. اعلامیه، سخنانی بیش نیست. مطلب سر این است که هر کدام از طرف‌ها چطور مایل است این توافقات را اجرا کند. در این امر هیچ چیز روشن نیست، نقشه راه وجود ندارد و تعبیر دقیقی از این هم نیست که چه کسانی تشکیلات غیر قانونی مسلح شمرده می شوند. من این احساس دارم که کی یف سعی خواهد کرد از این توافقات برای رسیدن به مقاصد مقرضانه خود استفاده کند و تلاش خواهد کرد آنرا فقط در مورد جنوب شرقی نه در مورد خودش بکار ببندد. و شرکای غربی در این راستا از کی یف حمایت خواهند کرد.

 با این حال خبرگان احتمال می‌دهند که اگر کی یف سعی کند در اجرای توافقات ژنو کارشکنی کند شرکای غربی می‌توانند کی یف را هم تحریم کنند.

 

 

 

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی