2 نوامبر 2013, 10:00

اعتراضات وسیع در تایلند

  اعتراضات وسیع در تایلند

در پی تصویب قانون جدید غفو سیاسی در تایلند، اعتراضات وسیعی در کشور آغاز شده است که مخالف این قانون می باشند.

در پی تصویب قانون جدید غفو سیاسی در تایلند، اعتراضات وسیعی در کشور آغاز شده است که مخالف این قانون می باشند.

در حالی که رهبران بعضی از احزاب و گرووهای معترض اعلام داشته اند که خواهان برکناری نخست وزیر و دولت مربوطه می باشند، گروهی دیگر این اعتراضات را تنها برای نشان دادن موضع مخالف با تصویب قانون اعلام کرده اند.

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی