22 اوت 2011, 10:30

روز پرچم روسیه

روز پرچم روسیه

امروز در روسیه، برای بیستمین بار روز پرچم   دولتی برگزار می شود. به مناسبت   این جشن در خیابان های شهر های روسیه  مردم   ملبس به لباس هایی به رنگ های   سفید، آبی و    سرخ مطابق با   پرچم روسیه ظاهر می شوند.

امروز در روسیه، برای بیستمین بار روز پرچم   دولتی برگزار می شود. به مناسبت   این جشن در خیابان های شهر های روسیه  مردم   ملبس به لباس هایی به رنگ های   سفید، آبی و    سرخ مطابق با   پرچم روسیه ظاهر می شوند.

 رنگ سفید پرچم روسیه علامت آزادی است، آبی یعنی تساوی و سرخ سنبل برادری می باشد.

  از سال 1994 است که روز پرچم دولتی در روسیه برگزار می شود. در چنین روزی در سال 1991   برای   نخستین بار پرچم   سفید، سرخ و آبی روسیه بر فراز   ساختمان شورای عالی   فدراسیون روسیه به اهتزاز درآمد که اکنون یکی از سمبل های   دولتی روسیه به حساب می آید .

  •  
    در میان گذاشتن
 
ایمیل / پست الکترونیکی