10:45 23 ژانویه 2019
پیشنهاد منع چادر پوشی در مراکش

پیشنهاد منع چادر پوشی در مراکش

© AP Photo / Fred Ernst
گزارش و تحلیل
دریافت لینک کوتاه
2111

کریم افراق (Karim Ifrak )، اسلام شناس و کارمند ملی تحقیقات علمی کشور مراکش متقاعد است که "منع واردات، تولید و فروش چادر در قلمرو کشور هم در محافل گوناگون سیاسی و هم در میان ساکنین بومی با شور و شوق معین روبرو خواهد شد".

علی رغم تصویر التقاطی سیاسی مراکش، کارشناس مزبور مطمئن است که منع چادر پوشی، توسط اکثریت شهروندان کشور با حسن نظر و مثبت تلقی خواهد شد. وی در مصاحبه با رادیو ما توضیحات بیشتر در این مورد می دهد: 


"طیف سیاسی مراکش بسیار گوناگون است و نظرات مختلف، طبیعی به نظر می رسد. لیکن اکثریت، این منع را با شور و شوق معین و حسن نظر می پذیرد. آن چیزی که مربوط به جامعه مراکش است فکر می کنم واکنشش مانند سیاستمداران خواهد بود چونکه در واقع آنها جامعه مراکشی را عرض اندام می نمایند".


و اگر نِقاب مراکشی که در کشور بسیار رونق دارد و خیلی شبیه با چادر می باشد و در حال حاضر در جامعه مطرح نمی باشد، روبندی است که سر و روی خانم ها را می پوشاند، به نظر کریم افراق دیر یا زود همچنین در کشور قدغن خواهد بود. به عقیده آقای کریم افراق، در حقیقت منع کردن چادر هدف دیگر هم دارد یعنی سنجیدن زمینه و انتظار بازتاب در جامعه است که اکثراً نظر منفی به چادر پوشی دارد. کارشناس مزبور در ادامه تفسیر خود می گوید: 


"حالا که دولت تصمیم دارد چادر را منع کند، امکان دارد که در آینده نزدیک قدغن شدن نقاب مراکشی هم مطرح شود. قدم اول در این راه، سنجیدن زمینه و واکنش مردم نسبت به منع چادر است. بدیهی است که در مجموع جامعه مراکش واکنش منفی به چادر پوشی دارد. نقاب مراکشی، مورد دیگر است. هر چند که در مجموع جامعه مراکشی نقاب را هم نمی پذیرد".


با این حال،به نظر کریم افراق، امروز روسری مراکشی برخلاف چادر و نقاب، بخشی از نماد فرهنگی و دینی کشور می باشد و منع آن در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد. کارشناس مراکشی در اخیر تفسیر خود می گوید: 


"روسری مراکشی، مطلق چیزی دیگر است. در این موضوع نباید انتظار تغییرات زودرس باشیم. چون روسری مراکشی، نمادی می باشد که ریشه عمیق با فرهنگ و دین دارد. و تغییرات در این مساله مستلزم زمان بیشتر از آنکه ما تصور می کنیم است".

مرتبط:

پرتاب چادر به جای کلاه
کودک سوئیسی دو ساله با موهای بلوند در چادر توجه کاربران شبکه های اجتماعی را به خودش جلب کرده است
سازمان ملل متحد خواستار لغو ممنوعیت بورکینی در فرانسه
بحث های داغ حول پوشش شنای زنان : بورکینی یا بیکینی؟
تعلیق منع پوشش بورکینی در فرانسه
اقدام اعتراضی زنان انگلیس علیه ممنوعیت بورکینی در فرانسه
شهرهای فرانسه مخالف بورکینی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک