23:39 02 ژوئن 2020
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح نیره آروتیانیان در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح کیبوسکایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مهمانان در زمان استراحت بین نمایش ها در چارچوب روز مد عربی در کاخ Safisa در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح کیبوسکایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح کیبوسکایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح آسمارایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • دختری در حال عکس گرفتن از نمایش لباسهای کلکسیون طراح آسمارایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح کیبوسکایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح نیره آروتیانیان در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح کیبوسکایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح نیره آروتیانیان در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل ها در حال نمایش لباسهای کلکسیون طراح IKATMeدر چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح نیره آروتیانیان در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح کیبوسکایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسهای کلکسیون طراح آسمارایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح کیبوسکایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل ها در حال نمایش لباسهای کلکسیون طراح IKATMeدر چارچوب روز مد عربی در مسکو
 • مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح کیبوسکایا در چارچوب روز مد عربی در مسکو
© Sputnik / Ramil Sitdikov
مدل در حال نمایش لباسی از کلکسیون طراح نیره آروتیانیان در چارچوب روز مد عربی در مسکو

نمایش مد عربی در مسکو برگزار شد.

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر