09:17 19 ژوئن 2019
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • تاتیانا ناوکا، قهرمان المپیک در رشته اسکیت روی یخ در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • تاتیانا ناوکا، قهرمان المپیک در رشته اسکیت روی یخ در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • تاتیانا ناوکا، قهرمان المپیک در رشته اسکیت روی یخ در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • تاتیانا ناوکا، قهرمان المپیک در رشته اسکیت روی یخ در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
شرکت کنندگان در افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو

اسپوتنیک توجه شما را به افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو جلب می‌نماید.

به گزارش اسپوتنیک، در میدان سرخ شهر مسکو و در کنار مرکز خرید اصلی مسکو (گوم)، اسکیت روی یخ گوم و نمایشگاه گوم افتتاح شده است.
"راسیا سگودنیا"،آژانس بین المللی خبری و رادیو اسپوتنیک نیز بعنوان همکار در این رویداد حضور دارند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر